Ons Documentatiecentrum omvat onder meer beeldmateriaal, een uitgebreide verzameling wetgeving, instructies en omzendbrieven, registers, douanetarieven, dienststaten en aanstellingen.
De oudste documenten dateren uit de periode van de Oostenrijkse Nederlanden (18de eeuw).


De medewerkers van de werkgroep ‘Documentatiecentrum’ zijn voortdurend in de weer om de archiefstukken voor het publiek te ontsluiten.
Momenteel vindt u op de website zo al een overzicht van de dienststaten en aanstellingsbrieven die door ons worden beheerd.
Verder vindt u er informatie over de graden van douaniers en accijnsambtenaren anno 1923.
Vooral de personeelsdossiers kunnen een schat aan gegevens bevatten voor genealogen.


Wilt u archiefstukken raadplegen, dan vragen wij u eerst een afspraak te maken via het Secretariaat.


In onze bibliotheek staan een 1.000-tal werken over uiteenlopende aspecten van het grensgebeuren en de werking van Douane en Accijnzen.Wat is een dienststaat ?


Een dienststaat is wat men tegenwoordig een personeelsdossier zou noemen. Dit dossier bevat de persoonlijke gegevens van de ambtenaar, aanvragen voor verlof, correspondentie in verband met gebeurtenissen tijdens de dienst, etc... .
De dikte van deze dossiers varieert afhankelijk van wat de ambtenaar in kwestie allemaal heeft meegemaakt.