Adres- en contactgegevensNationaal Museum van Douane en Accijnzen vzw


Financiecentrum "Noordster"
Ellermanstraat 21
2060 Antwerpen
België

Ondernemingsnummer: 0452.394.142

Rekeningnummer BE54 0019 4111 5597
(bic code: GEBABEBB)

RPR Antwerpen

Telefoon: 02 577 80 00

E-mail: da.museum.antwerpen@minfin.fed.be